Οδοντιατρική Φροντίδα

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος Οδοντιατρικής Φροντίδας 

dentist

80% κάλυψη των οδοντιατρικών σας εξόδων.


  • Υψηλή Κάλυψη. Το πρόγραμμα παρέχει 80% κάλυψη των οδοντιατρικών σας εξόδων, ακόμα και για αισθητικούς λόγους, για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων, ενώ σας επιβραβεύει κάθε χρόνο με αυξανόμενα όρια κάλυψης, χωρίς καμία αύξηση στα ασφάλιστρά σας.  Το ανώτατο ποσό κάλυψης είναι για κάθε γνάθο € 1500 για τον πρώτο χρόνο και αυξάνεται ετησίως κατά € 250, χωρίς καμία αύξηση στα ασφάλιστρά σας, μέχρι το ποσό των € 2500 από τον 5o  χρόνο και μετά. Εσείς, επιπλέον της συμμετοχής σας, καταβάλλετε το κόστος των απαιτούμενων πολύτιμων μετάλλων και κραμάτων, των εμφυτευμάτων, των προσθετικών εξαρτημάτων και ορθοδοντικών υλικών και συσκευών. 
  • Δωρεάν Προληπτική Φροντίδα. Επειδή η πρόληψη είναι το παν, παρέχονται δωρεάν, κάθε χρόνο, ένας Οδοντιατρικός και ένας Ορθοδοντικός έλεγχος σε Ιατρό του Δικτύου, που περιλαμβάνει τη διάγνωση και συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης.
  • Επιπλέον δωρεάν προνομιακές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης δωρεάν, έναν καθαρισμό δοντιών και ένα σφράγισμα σε Ιατρό του Δικτύου.
  • Η έναρξη κάλυψής σας αρχίζει άμεσα για κάθε περίπτωση αποκατάστασης λόγω ατυχήματος για περιστατικά που χρήζουν επειγόντως αντιμετώπιση και ένα μήνα μετά για τις δωρεάν παροχές, Το Πιστοποιητικό Οδοντιατρικής Υγιεινής για παιδιά εκδίδεται αμέσως.  Συνήθεις, αλλά και πιο εξειδικευμένες Οδοντιατρικές πράξεις καλύπτονται με αναμονή από 3 έως και 18 μήνες.
  • Κάλυψη για έκτακτο περιστατικό. Στο πρόγραμμα προβλέπεται και η περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα κατάσταση. Μία Δωρεάν επίσκεψη το χρόνο σε Ιατρό του Δικτύου είναι στη διάθεσή του ασφαλισμένου για την προσωρινή ανακούφιση μιας επώδυνης κατάστασης.
  • Σημεία εξυπηρέτησης Δικτύου :  Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα Εξειδικευμένα Οδοντιατρικά Κέντρα του Ομίλου Βιοϊατρικής .    1. Βίο – Οδοντιατρείο Αθήνας 2. Βίο – Οδοντιατρείο Κηφισιάς 3. Βίο – Οδοντιατρείο Αλίμου 4. Βίο – Οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης . Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλούν το Συντονιστικό Κέντρο,  για να κλείσουν το ραντεβού τους με τον ιατρό που θα υποδείξει το Κέντρο.
  • Δυνατότητα κάλυψης και για τα παιδιά με τις ίδιες ακριβώς παροχές και με προνομιακές υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης, ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον, προβλέπονται ειδικά οικογενειακά προγράμματα με συγκεκριμένο ασφάλιστρο.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να συμπεριλάβετε στο πρόγραμμα και άλλα μέλη της οικογενείας σας.Στην διάθεση σας και δια τηλεφώνου ή ακόμα καλύτερα δια ζώσης στο γραφείο μας 

Τηλ. 2410627720