Ασφάλεια Σπιτιού από Μόνο 1.17€ Το Χρόνο ανά 1000€

Ασφάλεια Σπιτιού από Μόνο 1.17€ Το Χρόνο ανά 1000€

Γνωρίζετε πως η κάθε μέρα είναι γεμάτη απρόοπτα και κόποι ετών μπορεί να χαθούν μονομιάς από μια ολική ή μερική καταστροφή .ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΩΡΑ σε μας το Σπίτι σας ΣΩΣΤΑ και ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΩΣ 10% απο την ασφάλεια του αυτοκινητού σας*

Ασφαλίζουμε τους Παρακάτω  κινδύνους  με rate μόνο 1,17 ευρώ για κάθε 1000 ευρώ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κτιρίου.
Δηλαδή κτίριο αξίας 100.000 ευρώ ασφαλίζετε με 117* ευρώ ετησίως . Ενδεικτικά  Μπορείτε να δείτε:  

Καλύψεις Ενδεικτικού Πακέτου

 • Πυρκαιά
 • Κεραυνός
 • Πυρκαιά από δάσος
 • Καπνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Σεισμός
  • AΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά από σεισμό ισχύει απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 • Zημίες από πτώση δέντρων-κλαδιών-στύλων μέχρι €1.000.
 • Zημίες εκ πυρόσβεσης 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό των €1.500.
 • Αποκομμιδή συντριμμάτων 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο το ποσό των €10.000.
 • Θύελλα- καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι-βάρος χιονιου-παγετός-χαλάζι
  • AΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετό και χαλάζι ισχύει απαλλαγή:
   α) 10% επί της ζημίας με ελάχιστο το ποσό των 500€ για υπόγεια και ημιυπόγεια
   β) 10% επί της ζημίας με ελάχιστο το ποσό των 300€ για ισόγεια και ορόφους.
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης
  • AΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά από διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και εγκαταστάσεων αποχέτευσης ισχύει απαλλαγή 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των 500€.
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτίας σε Α κίνδυνο μέχρι €2.500.
  • AΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά από βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς ισχύει απαλλαγή 150€.
 • Θραύση κρυστάλλων σε Α κίνδυνο μέχρι €1.000.
  • AΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά θραύσης κρυστάλλων ισχύει απαλλαγή 150€.
 • Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως (μόνο για το περιεχόμενο)
  • AΠΑΛΛΑΓΗ: Για κάθε ζημιά από κλοπής διαρρήξεως-ληστείας περιεχομένου ισχύει απαλλαγή 10% επί της ζημίας με ελάχιστο το ποσό των 700€.
 • Ζημίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής μέχρι €1.000.
 • Ιδίες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα μέχρι €2.500.
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας 5% επί της ζημίας με ανώτατο όριο το ποσό των €1.500.
 • Έξοδα φύλαξης μέχρι €1.000.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι €1.000.
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαρίας μέχρι €250.
 • Επαγγελματικές αμοιβές 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 • Έξοδα απώλειας εγγράφων μέχρι €250.
 • Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέχρι €250.
 • Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
 • Αξία αποκατάστασης καινούργιου
  • ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η κάλυψη αποκατάστασης σε αξία καινουργούς ισχύει για οικοδομές ηλικίας έως 30 ετών.
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημίες σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς ή έκρηξης σε Α κίνδυνο μέχρι €15.000.

* Η τιμή εξαρτάται από την περιοχή (Νομός) από το αν είναι πρώτη κατοικία ή εξοχική ,από το είδος κατασκευής  και άλλους παράγοντες επικινδυνότητας.


 

Οι λόγοι ασφάλισης κατοικίας στην χώρα μας

 • H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα
 • Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
 • Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης
 • Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια κατοικίας έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Η συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας
 • Οι καταστροφές από πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής
 • Η κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε και τη δυνατότητα δανειοδότησης

 

Πώς θα προστατευτείτε;

 Μέσω ενός συμβολαίου ασφάλισης της κατοικίας σας!

 Το κόστος ενός συμβολαίου ασφάλισης κατοικίας δεν είναι ακριβό. Αντίθετα, είναι πιο οικονομικό από το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου σας!

 Το βασικό συμβόλαιο που μπορείτε να συνάψετε είναι αυτό που καλύπτει τον κίνδυνο από πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει μέσα στο σπίτι. Επόμενος συνήθης κίνδυνος είναι ο κίνδυνος σεισμού και ακολουθεί ο κίνδυνος πλημμύρας.


Τι πρέπει να προσέξετε!

Σωστή εκτίμηση της αξίας κατασκευής του σπιτιού σας

Αξία κατασκευής είναι το χρηματικό ποσό που θα χρειαστείτε για να ξαναφτιάξετε το σπίτι σας από την αρχή, ακριβώς όπως ήταν πριν καταστραφεί.Είναι το σημαντικότερο βήμα πριν την σύναψη του ασφαλιστηρίου κατοικίας διότι έτσι εξασφαλίζετε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν σωστά.

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση είναι η ασφάλιση ενός κτιρίου σε αξία χαμηλότερη από αυτή της κατασκευής του.

π.χ  Ένα σπίτι αξίζει 300.000€ και κάποιος το ασφαλίζει για 150.000€ (π.χ για να έχει χαμηλότερα ασφάλιστρα). Σε περίπτωση ζημιάς ύψους 30.000€, θα αποζημιωθεί με 15.000€ δηλαδή θα πάρει από την ασφαλιστική το 50% του κόστους επισκευής.

Απαλλαγές & Εξαιρέσεις

Οι περισσότερες καλύψεις που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες πλην της βασικής (πυρκαγιά) έχουν απαλλαγές. Τι σημαίνει απαλλαγή;

π.χ  Έχετε πάθει μια ζημιά από πλημμύρα κόστους επισκευής 5.000€. Αν η ασφαλιστική σας εταιρεία έχει αφαιρετέα απαλλαγή για           πλημμύρα, ύψους 10%, τότε θα αποζημιωθείτε για το 90% της ζημιάς, δηλαδή θα λάβετε 4.500€ αποζημίωση.

 

Και οι εξαιρέσεις, όπως οι απαλλαγές, ορίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς συγκεκριμένο τρόπο.
Οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί να είναι γενικές (π.χ. εξαίρεση οποιασδήποτε κάλυψης σε περίοδο πολέμου κ.α) ή ειδικές, δηλαδή να αφορούν συγκεκριμένη κάλυψη (π.χ. εξαίρεση της κάλυψης των ζημιών που προκαλούνται από θραύση των σωληνώσεων αν η υδραυλική εγκατάσταση είναι >20 χρόνων). 

Ζητήστε αναλυτικά τις απαλλαγές και τις εξαιρέσεις πριν συνάψετε την ασφάλιση κατοικίας σας για να μη βρεθείτε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις!


 

Στο Γραφείο μας μπορείτε να βρείτε τα πληρέστερα πακέτα ασφάλισης κατοικίας, στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς με μόλις 1,17€/τ.μ./1000€ το χρόνο! 

*ΕΦΟΣΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Στην διάθεση σας και δια τηλεφώνου ή ακόμα καλύτερα δια ζώσης στο Γραφείο μας 

2410627720