ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Τα πακέτα ασφάλισης που μπορούμε να σας προσφέρουμε σας επιτρέπουν να ζείτε με το σκάφος σας όπως εσείς θέλετε, παρέχοντάς σας σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος:

Αρμενίζετε χειμώνα καλοκαίρι; Μόνο τις ζεστές μέρες του χρόνου;
Έχετε άλλες προτεραιότητες και προτιμάτε να μην κάνετε χρήση του σκάφους αναψυχής σας;

Όποιες και να είναι οι επιλογές σας, τα πακέτα ασφαλυσης που μπορούμε να σας προσφερουμε σε συνεργασία με της μεγαλύτερες ασφαλιστικες Εταιρείες του χώρου – σας επιτρέπουν να ζείτε με το σκάφος σας όπως εσείς θέλετε, παρέχοντάς σας σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος:
Ευρύ και ευέλικτο φάσμα καλύψεων, από την υποχρεωτική βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης μέχρι την πλήρη ασφάλιση του σκάφους σας
Πρόβλεψη για την περίοδο ακινησίας του σκάφους στη στεριά
Δυνατότητα τμηματικών πληρωμών ανά 6 μηνο κατά περίπτωση
Πρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας, τεχνικής υποστήριξης και συντονισμού διάσωσης
Και άλλες υπηρεσίες που συναρτώνται από το το είδος/κατηγορία σκάφους που έχετε και από το επίπεδο καλύψεων που προτίθεστε να αγοράσετε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόμος 4256/2014 με αντικείμενο τα “Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατάξεις”, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΕΕ.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με το νέο Νόμο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στην υποχρέωση ασφάλισης των επαγγελματικών αλλά και των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ενώ ταυτόχρονα καταργούνται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 2743/1999. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 14 Απριλίου 2014.
Το πλήρες κείμενο του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92/14.4.2014) μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία στο διαθέσιμο μηχανισμό αναζήτησης ΦΕΚ.


Στην διάθεση σας και δια τηλεφώνου ή ακόμα καλύτερα δια ζώσης στο γραφείο μας

Τηλ. 2410 627720