Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα . Τι προβλέπει η ρύθμιση για το 2019

Στο νομοσχέδιο για την “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή περιέχεται τροπολογία για εφαρμογή μέσα στο 2018 του μέτρου για την άρση ακινησίας οχημάτων με αναλογική πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το 2018

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2018, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, Για ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικά εκατοστά 15ετίας τα τέλη κυκλοφορίας 265 ευρώ για να πάρει κάποιος πίσω τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας για ένα μήνα θα πρέπει να πληρώσει τέλη 44,6 ευρώ

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, Για το αυτοκίνητο του παραδείγματος για την άρση της ακινησίας για 3 μήνες ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώσει 88,4 ευρώ

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού,καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2018 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι αν η άρση της ακινησίας γίνει στα μέσα Μαίου τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο τον Μάιο και 7//12 που αντιστοιχούν για τους υπόλοιπους επτά μήνες ως το τέλος του χρόνου και άλλα 2/12 ως την ποινή που επιβάλει το ΥΠΟΙΚ Θα πληρώσει δηλαδή πληρώσει δηλαδή 10/12 από τα συνολικά .

Αν ο ιδιοκτήτης του ΙΧ που έχει επιλέξει να κάνει μερική ακινησία δεν επιστρέψει στην εφορία του την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες στην τελευταία εργάσιμη του μήνα μέχρι και τον οποίο έχει πληρώσει μερικώς τα τέλη κυκλοφορίας θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας .