Νομική προστασία για όλους

Νομική Προστασία Ο Ορισμός της Νομικής προστασίας Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνίσταται στη συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων/αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ. καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών, που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. (περισσότερα…)
Δείτε περισσότερα